Rapidshare 2: Datadelningstjänst för smittspårning

Diarienummer 2018-03241
Koordinator 1928 DIAGNOSTICS AB - 1928DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 2 017 800 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2
Ansökningsomgång Swelife - Projekt för bättre hälsa steg 2 (2018)

Syfte och mål

1928 Diagnostics analyserar DNA-data för att möjliggöra effektivare diagnostik och smittspårning av bakterieinfektioner. I detta projekt adresserar vi det stora behov som finns för att kunna göra effektiv smittspårning av resistenta bakterier i real tid inom och mellan sjukhus samt andra aktörer (t.ex. myndigheter). På detta sätt kan man snabbt avgöra om det är en isolerad händelse vid ett sjukhus eller en del av en större nationell/internationell smittspridningskedja som behöver en större insats. Detta har även betydelse för den nationella övervakningen på folkhälsonivå.

Förväntade effekter och resultat

Genom att kunna dela data digitalt inom och mellan sjukhus, folkhälsomyndigheter och andra organisationer på ett säkert sätt kommer man kunna förebygga, upptäcka och begränsa utbrott på ett mycket effektivt sätt. Detta kommer minska antalet sjukhusrelaterade infektioner samt begränsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Förutom de uppenbara kliniska effekterna kommer också mycket pengar att kunna sparas inom sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att utveckla ny funktionalitet, förbättra användarvänligheten samt validera användning av tjänsten i internationell miljö. Vi kommer att anpassa gränssnitt och smittspårningsmetoder efter användarnas behov samt säkerställa att datasäkerhet och infrastruktur följer de regelverk som finns. Vi vidareutvecklar och förbättrar också generella funktioner såsom inloggning och behörighetsstyrning. Genom projektet kommer RapidShare ta viktiga steg mot att bli en kommersiell produkt på en global marknad för användning på både sjukhus och hos myndigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.