Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Rapid Plasma Thawing Device (RPTD)

Diarienummer
Koordinator Antrad Medical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Framtagning av affärsplan för utveckling och kommersialisering av nästa generation blodplasmatinare för kliniskt bruk. I projektet ingick också att identifiera och verifiera tekniska förbättringsområden jämfört med dagens avancerade prototyp. Vidare ingick också en marknadsförstudie för att bättre kunna uppskatta marknadspotentialen. Med den nya affärsplanen, teknikkunskapen och marknadsunderlaget har våra möjligheter att realisera utvecklingen och kommersialiseringen av nästa instrumentgeneration ökat väsentligt.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget kommer att och har redan påbörjat att i grunden ändra strukturen och organisationen. Tillsammans med identifierade partners som redan är etablerade i marknaden kommer bolaget att väsentligt kunna minska ledtider i utvecklings- och kommersialiseringsarbetet. Inom teknikområdet har vi identifierat stor förbättringspotential som kommer att leda till snabbare och stabilare instrument som kan tillverkas till lägre kostnad. Inom marknadsområdet har vi fått ytterligare bekräftelse på behovet av ett nytt instrument, inte bara för blodbankskunder utan också patientnära.

Upplägg och genomförande

Inom teknikområdet har bolaget tillsammans med externa resurser identifierat ett flertal tekniska förbättringsmöjligheter. Flera av dessa har sedan också kunnat verifieras i test. Marknadsförstudien har i huvudsak bedrivits med interna resurser som analyserat tillgängligt publicerat marknadsdata. Detta material har kompletterats och verifierats genom samtal med potentiella partners och kundintervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05074

Statistik för sidan