´Rapi share´- realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning

Diarienummer 2017-01443
Koordinator 1928 DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att vidareutveckla och integrera en smittspårnings-funktion i vår webbtjänst ALEX vilket kommer göra det möjligt att dela smittspårningsdata mellan sjukhus och i realtid upptäcka pågående utbrott. En proof-of-concept studie kommer att genomföras med realtids DNA sekvensering på högresistenta kliniska Staphylococcus aureus (MRSA) isolat från patienter på tre svenska sjukhus.

Förväntade effekter och resultat

Vår lösning ´Rapid share´ innebär att man får ut epidemiologisk information för smittspårning på väsentligt kortare tid, till en lägre kostnad och med högre upplösning än med existerande metoder. Det leder till att man bättre kan bedöma risken för hur allvarlig infektion är för individuella patienter samt bedöma risken för spridning av infektionen och vidta åtgärder därefter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras under en 12-månadersperiod tillsammans med Sahlgrenska, Karolinska och Örebro sjukhus. Både retroperspektiva (isolat ifrån kända utbrott) och prospektiva (insamlade under projektets gång) MRSA-isolat kommer att DNA-sekvenseras med olika NGS-tekniker (next generation sequencing). Det här upplägget kommer att garantera i) en hög precision i att identifiera och sammanlänka isolat i ett utbrott samt ii) utveckla den funktion som automatiskt länkar samman och delar information mellan de sjukhus som laddar upp isolat under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.