Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

´Rapi share´- realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning

Diarienummer
Koordinator 1928 DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till göra ett proof-of-concept av ny webtjänst för upptäckt, smittspårning och kartläggning av antibiotikaresistenta bakterier på svenska sjukhus. Detta har genomförts genom samarbete mellan 1928 diagnostiks och tre svenska sjukhus. En första version av en webtjänst finns utvecklad och testad. Vi har uppfyllt alla de satta målen.

Resultat och förväntade effekter

Projektparterna har kunnat se varandras epidemiologiska data och kunnat dra slutsatser om ifall de har bakterier som är väldigt lika varandra på de olika sjukhusen. Datadelnings-tjänsten möjliggör effektiv smittspårning på sjukhusen. Att kunna testa tjänsten på riktiga data och få feedback från användare har varit mycket värdefullt.

Upplägg och genomförande

1928 Diagnostics har under projektet utvecklat mjukvara för att kunna dela smittspårningsdata mellan projektparterna. Sjukhusen har sekvenserat över 600 bakterier från patienter som sedan har laddats upp och analyserats. Vi har fått feedback genom diskussioner och intervjuer. Projektet har fungerat bra och vill nu jobba vidare för att så småningom kunna släppa en kommersiell version.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01443

Statistik för sidan