Rainbow MonoStrep Toolbox - Nya färgreagenser som förbättrar mikroskopbaserad forskning och diagnostik.

Diarienummer 2014-05035
Koordinator GU VENTURES AB - GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Att validera produktionsprocessen av MonoStrep och se till att den är av tillräcklig kvalitet och lönsamhet för att stödja ett företag med god tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare Vinnovas program, har MonoStrep kunnat utvecklas från en prototyp till en välutvecklad produkt, kallad FlexiStain. Produkten får merstöd av marknadsanalyser, kundfeedback, produktionskedja och en produktlanseringsplan. Mer specifikt så har laget framgångsrikt: * Uppskattat marknadspotential och kundbehov * Utvecklat produktionskedjan och säkrat FTO * Definierat produktens innehåll, inklusive bruksanvisning * Tillverkat FlexiStain-kit och utfört ett pilotprojekt med testanvändare * Genererat affärsmodell, produktberäkningar och produktlanseringsplan

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre huvudgrupper av aktiviteter: * Produktverifiering genom att utveckla prototypen till en fungerande produkt * Kommersiell verifiering via flertalet kontakter med potentiella kunder och andra viktiga aktörer på marknaden * Säkrat tillgångar med patent, licensavtal och nya affärshemligheter

Externa länkar

www.kromnigon.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.