Rail Test Nordic, RTN

Diarienummer 2013-04405
Koordinator IUC VÄSTERBOTTEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien skulle leda fram till hur en testbana/anläggning skall vara utformad och identifiera vilka behov som finns hos intressenter. Testbanan kommer att bli frekvent använd av framförallt tågtillverkare och Universitet samt certifierande företag. Testbanan skulle bli unik i Europa i två avseenden, dels den enda för dynamiska vintertester och dels den enda för hastigheter över 250 km/h. Testbanan skulle kunna bidra till en kunskapsuppbyggnad som skulle vara unik i Europa.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har visat att testbädden har goda förutsättningar bli en arena där kunskap och produkter kan utvecklas i en miljö som är unik i Europa. Det unika är framförallt att man kan göra dynamiska vintertester och att det kommer att bli den enda testbanan för höga hastigheter, 250-320 km/h Efterfrågan är stor, inte bara i Sverige, av sådan här testbädd. Tvärbanan Jörn - Arvidsjaur har mycket bra naturliga förutsättningar att bli denna unika testbädd. Investeringen att bygga testbanan är förhållandevis små för att åstadkomma en mycket komplett och unik testbana.

Upplägg och genomförande

Analysen av behov hos potentiella nytjare gjordes genom besök hos tågtillverkare(Bombardier Transportation, Alstom Transport och Stadler), och Universitet och deras centrumbildningar (Charmec på Chalmers, JVTC i Luleå och Järnvägsgruppen på KTH). Förslag till utformning och kostnadsberäkning av testanläggningen gjordes av Atumo som har lång erfarenhet av tester och infrastrukturprojekt. Till de samhällsekonomiska beräkningarna anlitades IUC Sverige som har en erkänd beräkningsmetod.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.