RadTag multimodal bioimaging

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 1 642 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Användning av biologiska molekyler inom molekylär visualisering är starkt begränsad beroende på brist på nuklearmedicinsk metodik. Vi har utvecklat en ny molekylserie med multimodala egenskaper, RadTag, för nuklearmedicinsk märkning av biologiska molekyler. Projektets syfte och mål har varit att kommersiellt och tekniskt verifiera vår innovation. Resultaten visar att RadTag har en starkt kommersiell potential. Teknisk verifiering har gett svar på kritiska frågor, och stärker möjligheter för tillämpningar inom molekylär visualisering.

Resultat och förväntade effekter

Vi kan med väletablerade PET nuklearkemiskametoder specifikt märka biologiska molekyler med RadTag. Nuklearkemiskmärkning med RadTag, förändrar inte den målmolekylens primära farmakologiska egenskaper, dvs affinitet till target. I prekliniska studier har vi visat på möjligheten att detektera melanomatumörer i möss med hjälp av fluorescens, genom att RadTag-märka en peptid som binder till ytan på tumörceller. Regulatoriska krav för klinisk tillämpning är kartlagda. Villkoren som ställs på denna typ av produkter är betydligt mer begränsade än för terapeutiska molekyler.

Upplägg och genomförande

Teknisk verifiering av metodiken har gjorts i samarbete med Avd för Kemi Linköpings Universitet, Novandi Chemistry, University of Arizona, PET center Inst för klinisk neurovetenskap KI och AstraZeneca Translational Science KI. Arbetet har fokuserat på radiokemisk syntes samt in vitro och in vivo prestanda. Kartläggning av kommersiell potential, respektive regulatoriska krav för kliniska tillämpningar har gjorts i samarbete med ledande aktörer inom svensk biotech.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.