Radon Charcoal Cleaner

Diarienummer
Koordinator Bjerking AB
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00308

Statistik för sidan