Radon Charcoal Cleaner

Diarienummer 2010-00308
Koordinator Bjerking AB
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - november 2010
Status Avslutat