RadioPlanning LTE - Innovative Software Networking Conference in Switzerland

Diarienummer 2013-00615
Koordinator WRAP INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013

Externa länkar

INNOVATIVE SOFTWARE NETWORKING CONFERENCE IN SWITZERLAND