Räddnings-bräda med trådlös styrning

Diarienummer
Koordinator Radinn AB
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2017
Status Avslutat