Räddnings-bräda med trådlös styrning

Diarienummer
Koordinator Radinn AB
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2015-05528

Statistik för sidan