R2B - Utvecklingsprogram för yngre forskare i kommersialisering och nyttiggörande av forskning

Diarienummer 2013-05394
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 992 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2017
Status Pågående

Syfte och mål

R2B är en konkret insats för att möjliggöra att redan gjorda investeringar i forskning ger mer värde i from av kommersialisering och nyttiggörande. Projektet riktar sig till yngre forskare, dvs doktorander och post-docs verksamma vid svenska universitet och högskolor alternativt forskningsinstitut. Grundtanken är att skapa en ökad medvetenhet och inblick i arbetet med kommersialisering och nyttiggörande av forskning hos yngre forskare och deras omgivning.

Förväntade effekter och resultat

Att 20 idéer ska antas. Och att antalet deltagare blir mellan 25-40 personer. Att samtliga deltagare upplever att de fått ökad kunskap om och i kommersialisering och affärsutveckling samt ett större nätverk med personer som de kan arbeta med avseende kommersialisering och nyttiggörande.

Planerat upplägg och genomförande

Under första halvåret sker utveckling, marknadsföring och informationsarbete för att anta deltagare i slutet av den perioden. Därefter genomförs ett antal workshops om 2-3 dagar för att ge deltagarna de verktyg de behöver. Mellan workshops arbetar deltagarna med sina egna projekt med bland annat stöd från kursledningen. Programmet avslutas med att deltagarna presenteras för erfarna entreprenörer, rådgivare och investerare.

Externa länkar

Information om kursen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.