Quizmaker for teachers

Diarienummer 2016-02504
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 276 500 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Samarbetet med Högskolan Väst har säkerställt det pedagogiska innehållet och säkerställt att läromedlen uppfyller Skolverkets och myndigheternas krav. En marknadskartläggning har gjorts på den svenska marknaden. Affärsmodellen har setts över och det finns en ny volymbaserad prisstruktur på plats. Projektet har uppfyllt syfte och mål på alla punkter.

Resultat och förväntade effekter

Det arbete och efterföljande resultat har lett till att det finns 80 nya läromedel framtagna med säkerställd pedagogik och som uppfyller myndigheterna krav. Ett löpande arbete med en referensgrupp inom lärarkåren har lett till att man har fått ovärderlig feedback som lett till en förbättring när det gäller användarvänlighet. Effekterna av projektet är att man nu har kunskap kring krav och behov på den svenska marknaden, prismodeller och ökad kunskap kring användarens behov.

Upplägg och genomförande

Kvalitetssäkringen genomfördes tillsammans med pedagoger på Högskolan Väst. De affärsmässiga och marknadsmässiga frågorna kommer att besvarades genom uppsökande verksamhet genom kvantitativa intervjuer samt efterforskning via Internet för datainsamling. I tillägg har en referensgrupp bildats med åtta lärare som utvärderar och ger feedback.

Externa länkar

http://www.pannonapp.com/en/quizmaker-for-teachers

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.