QATEP - Quick Access Target Eye Pointer

Diarienummer
Koordinator Smart Eye Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 334 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01358

Statistik för sidan