Pump Life Science

Diarienummer
Koordinator INKIT AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att verifiera ett pumpkoncepts (gravitypump) lämplighet inom Life Science området. Pumpkonceptet är utvecklat av Inkit AB och används idag inom bläckstråleindustrin. För att kunna ha tydligt kundfokus så valdes Laboratoriet för transplantationer och regenerativ medicin (LTRM), vilka arbetar med att odla mänskliga organ som kravställare. Marknadsstudien visade att pumpkonceptet har potential inom Life Science, men att fortsatt kommersialisering, utveckling och verifiering krävs.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i att vi vill driva vidare kommersialisering och utveckling av konceptet inom företaget Hestia Medtech. Förhoppningen är att vi skall kunna nå ett pumpkoncept som minskar förslitning på slangar (vilket resulterar i silikonpartiklar i vätskan), minskad mekanisk påverkan av vätskan (vilket exempelvis ger krossade blodplättar), en tryckprofil som kan simulera hjärtats och ge mer naturtrogna förhållanden samt möjlighet till konstant tryck och flöde utan pulserande.

Upplägg och genomförande

Inkit var projektledare och bidrog med den tekniska bakgrunden och förståelsen för pumpkonceptet. Projektet gjordes med hjälp av Swerea IVF som tekniskt utvärderade pumpkonceptet och tog fram prototyper, Laboratoriet för transplantationer och regenerativ medicin vid Sahlgrenska som stod som kravställare, Prodelox som utvecklade och visualiserade pumpprototyper samt Sahlgrenska Science Park som bidrog i marknadsstudie och affärsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02229

Statistik för sidan