PTIUI

Diarienummer 2016-03668
Koordinator Isifer AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka effekten av bolagets unika formulering vid pertubering innan IUI (intrauterin insemination), för att se om den ökar graviditetsutfallet jämfört med att endast genomföra IUI. Målet är att erhålla kliniska data som kan ligga till grund för vidare kliniska studier.

Förväntade effekter och resultat

Erhålla kliniska data som visar effekten av pertubering följd av IUI för par som är oförklarligt barnlösa. Kliniska data kommer förse oss med vetenskapliga bevis för vidare studier.

Planerat upplägg och genomförande

En kliniskt studie ska genomföras på par som är oförklarligt barnlösa. Pertubering av äggledarna med företagets unika formulering görs IUI (intrauterin insemination).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.