Provreningsrobot för bättre och billigare cancervård

Diarienummer
Koordinator Liquid Biopsy AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Liquid Biopsy är en nystartad avknoppning från Karolinska Institutet som utvecklar ny teknik för att isolera sällsynta cancerceller för individualiserad cancer behandling. Syftet med projektet är att accelerera nyttiggörande av den underliggande forskningen för patienters bästa. Syftet uppnåddes genom att uppfylla de följande målen: Affärsplan IPR strategi Plan för CE märkning Teknisk utveckling Teknisk verifiering Klinisk testning hos kund/användare Plan till produkt Webbsida Demonstrerad kundnytta Samarbetsavtal med ledande internationellt bolag.

Resultat och förväntade effekter

Den nya tekniken för isolering av cancerceller stöder snabbare och säkrare cancerdiagnostik idag och nya cell-baserade cancer diagnostiska procedurer för framtiden, bland annat genom ett enkelt blodprov. Liquid Biopsy tekniken inger hopp om att den i slutändan ska bidra till att minska sjukdom och död i cancer dramatiskt. Mer information: www.liquid-biopsy.com

Upplägg och genomförande

Upplägget baserades på att ge praktisk nytta av forskningens resultat. Projektet bedrevs inbäddat i den kliniska miljön, med ständiga kontakter med vården. En multidisciplinär miljö etablerades. Högmotiverade medarbetare rekryterades genom att erbjuda en intellektuellt stimulerande miljö, uppenbar patientnytta och möjligheter till personlig utveckling. Det visade sig särskilt kraftfullt att kombinera erfarna konsulter med vårdpersonal och nyutexaminerade ingenjörer och forskare. Arbetet bedrevs iterativt, i den multidisciplinära miljön, med en tydlig målbild.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00606

Statistik för sidan