Provinstallation och utvärdering av LED-armaturer baserade på återvunna LCD-skärmar

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 417 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillverka, installera och utvärdera ett stort antal armaturer hos Gävle Energi, och att få demonstrerat en energieffektiv lösning kvalificerad för CE-märkning - med minst 20% lägre livscykelkostnad än befintliga belysningssystem. Att vi lagt en stor insats på att öka energieffektiviteten i armaturlösningen har lett till att arbetet med CE-märkning försenats. Eftersom vi ännu inte har slutliga energidata för armatur med ny drivningslösning, har vi inte kunnat verifiera en LCC som är

Resultat och förväntade effekter

När vi insåg att den ljuskälla och drivningslösning vi hade inte var tillräckligt energieffektiv och inte uppfyllde Ekodesigndirektivet blev vi tvungna att omprioritera vår insats. Härigenom kunde en lösning utvecklat som mer än väl överträffar kraven i direktivet och dessutom kan vara patenterbart och ge en skyddsposition till produkten/innovationen. Utvärderingen av armaturerna hos Gävle Energi har varit positiv och installationerna har också kunnat användas som referensinstallationer vilket lett till tydliga intressemarkeringar från stora butikskedjor.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan projektparterna. Gävle Energi har bidragit i installations- och utvärderingsarbetet. BOID har tillsammans med bl a Tovenco AB sett på nya, produktionsanpassade designlösningar. Dessutom har leverantörerna Voss Ingenjörsfirma och Weano AB involverats djupt i arbetet med att utveckla ljuskälla och drivelektronik. Regelbundna telefonmöten har hållits under arbetets gång och ett tight team har etablerats som kan säkerställa att en konkurrenskraftig produkt kan börja tillverkas i januari 2013.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01601

Statistik för sidan