Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Provbelastning av kohesionspåle i lös leran

Diarienummer
Koordinator PEAB ANLÄGGNING AB - E45 Lilla bommen, Marieholm
Bidrag från Vinnova 403 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att provbelasta en påle och undersöka dels geoteknisk bärförmåga och beteendet av jord-påle. Det underliggande målet var att undersöka om det går att optimera användningen av pålar och därmed spara både miljö, skattebetalare och industri. Försöket lyckades och beteendet stämmer relativt bra med erfarenheter från Norge och USA. Bärförmågan var något lägre än förväntat.

Resultat och förväntade effekter

Hela försöket var mycket lyckat. Provbelastningen gick upp till 1820kN där brott uppstod 6 minuters efter upplastning. Brottet gick efter ca 20mm förskjutning av påltopp. Brottet var sprött och lasten gick inte att hålla med domkraften. En residual bärförmåga på ca 1435kN nåddes direkt efter brott. Brottbärförmågan är något lägre än förväntat, lasten landar längre ner i pålen än förväntat. Ca 50% av lasten för sista laststeget bärs av den understa femtedelen av pålen. Givarna i pålen tyder också på att slagningen av kohesionspålar skapar dragkrafter i pålelementen som är betydande.

Upplägg och genomförande

Utförandet gick till på följande vis: laster lades på med domkraft i laststeg, 130kN per laststeg. Varje laststeg varade 7.5 minuter upp till 910kN varpå tiden per laststeg ökades till 15 minuter. Efter brottlasten försöka finna en last som pålen ej sjunker mer för. Samt att efter brottlasten även göra en snabbare av och pållastning för att av och pållastningmoduler för korta laster.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05070

Statistik för sidan