ProteomeTools

Diarienummer 2007-00671
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2007 - maj 2007
Status Avslutat

Externa länkar

http://finnsingenännu