Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Proteinsyntes och ribosomattackerande antibiotika i mykobakterier

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 4 896 096 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00403

Statistik för sidan