Proteinsyntes och ribosomattackerande antibiotika i mykobakterier

Diarienummer 2009-00403
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 4 896 096 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2013
Status Avslutat