Proteinläkemedel för behandling av kroniska och diabetiska sår.

Diarienummer 2012-00807
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen var utveckla plasminogen till ett läkemedel för behandling av diabetiska sår. Målet var att antigen (1) teckna ett exklusivt licensavtal, (2) att själv kunna hitta kapital för att driva projektet fram till inledande kliniska studier, eller (3) att hitta en partner som kan finansiera den fortsatta verksamheten i ett samägt bolag. Uppfyllelse: Vi har under projekttiden jobbat med olika angreppssätt. Det som visat sig vara mest framgångsrikt var att teckna ett exklusivt licensavtal med en industriell aktör. Detta arbete pågår för närvarande men är i slutskedet.

Resultat och förväntade effekter

Vi är överens med en industriell aktör om huvuddragen för ett licensavtal där vi tillsammans med denna aktör gör kliniska prövningar på både diabetiska sår och andra indikationer. Denna aktör producerar plasminogen av GMP kvalitet och vi står för IP och know-how. Vi skall tillsammans utveckla plasminogen till ett sårläkningsläkemedel.

Upplägg och genomförande

Det avtal som nu utarbetas bygger på att vi utför preklinisk forskning för att testa ut nya indikationer och att vi tillsammans med denne industrielle aktör utför kliniska prövningar. Produkten kommer att marknadsföras av den industrielle aktören och vi kommer att få milestone- och royalty ersättningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.