ProPlug by Pulptech

Diarienummer 2009-01506
Koordinator Pulptech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat