Promotion of Sweden - Japan reserach

Diarienummer 2002-03123
Koordinator Sweden-Japan Foundation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2002 - december 2003
Status Avslutat