Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PROLOC - Strategisk produktionslokalisering under produktlivscykeln

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Bidrag från Vinnova 5 970 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04038

Statistik för sidan