PROLOC - Strategisk produktionslokalisering under produktlivscykeln

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Bidrag från Vinnova 5 970 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2013
Status Avslutat