ProLab Prospekt

Diarienummer 2015-04225
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 151 798 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Målet med Pro Lab Prospect var att skapa ett fruktbart ecosystem för makerspacet ProLab, initieradet av LU Open, Lunds Universitets centrala projektutvecklingsenhet. Målet var att stärka dess nätverk, öka dess innovativa genomslag, och samverkan kring det tematiska områden labbet representerar. Syftet var att: Stärkta relationerna till andra hackers- makersnätverk Stärka kopplingen till olika innovationsaktörer. Stimulera och bredda upptagningen av fler aktiva till labbet Bistå till att makers rörelsens öppna innovationskultur integreras i den akademiska kulturen på LU.

Resultat och förväntade effekter

Pro Lab gick över förväntan. 6.000 besök på 4 månader. En mängd fokusgrupper bildades så som: 3D printing, elektronik, programmering, Virtual Reality, Raketbygge mfl. Vi nådde en mångfald studenter, från olika fakultet men vi nådde även av flertal forskare, innovatörer och representanter för bolag, andra lab samt offentlig sektor. 2016 beslutade dock LU:s nya ledning att inga projekt längre fick drivas centralt, all LU Opens verksamhet skulle ut på fakulteterna men då Pro Lab var universitetsöverskridande ville inget fakultet ta över ansvaret så labbet lades tyvärr ned i juni.

Upplägg och genomförande

Att det är ett elände att utvecklingsverksamhet är så sårbart för byte av ledning, ett labb bör kanske därför bäst vila på ett flertal olika stakeholders och inte vara beroende av en enskild aktörs ideologiska svängningar. Det fanns dock ett mycket starkt intresse för processerna hos såväl offentlig sektor, hos ett flertal bolag samt hos tunga internationella aktörer samt hos aktörer inom det skånska innovationssystemet. Vi såg också att vår modell för att bygga engagemang och självorganisering var mycket framgångsrik vilket förklarar det stora antalet besök.

Externa länkar

Pro Labs hemsida är inaktiv. Vi behåller dock facebooksidan för makers frågor, den samlade 1350 intressenter på 4 mån.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.