Projektskiss Changemakers

Diarienummer
Koordinator SPIRA KOMMUNIKATION AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

- Bilda tre regionala referensgrupper Samarbeten har etablerats med skolor, entreprenörer och andra samarbetsorganisationer i Stockholm, Karlstad & örebro. - Rekrytera 30 entreprenörer Målet är ej helt uppfyllt, men merparten av de entreprenörer vi har varit i kontakt med har gett positiv feedback och är intresserade av att delta. Vi har ett attraktivt erbjudande och kommer nå målet vid ansökningsdatum. - Samtala med 60 ungdomar Genom nära kontakten med gymnasieskolorna har vi säkerställt en modell som passar målgruppen. Ungdomar på TBS är drivande, engagerade och nyfikna elever.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har varit mycket gott. Vi har etablerat många bra samarbeten med skolor & stödorganisationer. Vi har skapat en väl underbyggd process för behovsstyrd innovation och vi har fått mycket positiv feedback på projektet som helhet.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts genom att träffa och intervjua företrädare för både lokala och nationella företrädare för samarbetsorganisationer. Vi har träffat många entreprenörer och analyserat hur vi kan bygga en värdefull process för deras innovationsutveckling. Vi har även analyserat modeller för facilitering och processer för att stimulera innovation och kreativitet. Vi har varit på besök i Stockholm, Karlstad och örebro och analyserat vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker som karaktäriserar de olika regionerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.