Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projektbeskrivning för Samverkansprogrammens beslutade åtgärdsförslag - Verklighetslab

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Regeringen har utsett samverkansgrupper för att utveckla regeringens innovationspolitik. Samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter beslutade vid sitt första möte att ta fram projektbeskrivningar för fyra områden. Ett av dessa är självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar. I detta projekt skall denna projektbeskrivning tas fram och vara klar att presenteras för samverkansgruppen. Första version levererades 2017-01-20 och har därefter uppdaterats i flera omgångar. Samverkansgruppen har möte 2017-03-07.

Resultat och förväntade effekter

En projektbeskrivning levererad enligt tidplan och reviderad efter återmatning. Förväntat utfall är att Samverkansprogrammet och Vinnova ger sitt stöd till att projektet genomförs enligt förslaget.

Upplägg och genomförande

Planerat Genomförande med möten med pågående större och framgångsrika verklighetslabb och projekt. Arbete med ledande aktörer tripple helix i Göteborgsregionen. Presentera ett första utkast 7 dec för möte på näringsdepartementet. Analys: Förutsättningarna har uppdaterats under projektets gång från regeringskansliet och Vinnova. Vi har ändå kunnat leverera ett intressant projektförslag med bred medverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04870

Statistik för sidan