Projektberedning inom FKG

Diarienummer 2010-00693
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat