Projekt Rensåpa

Diarienummer
Koordinator HEAD Engineering Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00698

Statistik för sidan