Projekt planeringsmöte Portugal/Spain

Diarienummer 2015-05095
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Planeringsmöte för att diskutera innehåll av Eureka projektansökan, fördela ansvars och arbetsområde och komma överens om detaljer. Målet är uppfyllt och vi ska ansöka tillsammans för Eureka utlysningen hösten 2016.

Resultat och förväntade effekter

Ett bra samarbete med partners i den tilltänkta Eureka projekt ansökan och projekten. Samarbetet fungerar bra under förberedelse av ansökan.

Upplägg och genomförande

Projekt ska samordnas av Hytton. Alla samarbetspartnerna har kompetens och erfarenhet i de området vi ska utforska.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.