Projekt Ljudskruven

Diarienummer 2015-01772
Koordinator Akoustos AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att: a) utveckla och producera prototypskruvar, b) utveckla förenklade testmetoder för att testa prototypskruvarna, främst skruvarnas ljuddämpande förmåga, och c) utforma installationsanvisningar.

Förväntade effekter och resultat

En Ljudskruv som förbättrar akustiken i byggsystem kan kan förutom bättre ljuddämpning medföra stora besparingar i form av mindre mängd byggmaterial, kortare byggtid, lägre arbetskostnad, lägre kostnad för logistik och mindre påverkan på miljön.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas i nära samarbete med skruvtillverkare, producenter av gipsskivor och leverantörer av stålreglar. Fysiska skruvar ca 10 000 styck - utgör basen för alla andra aktiviteter. Inom ramen för detta projekt siktar vi på att få fram två varianter, för ett lager och för två lager gipsskiva som ska passa för både stål- som träreglar. I samarbete med högskolor och etablerade testinstitut kommer skruvarnas förmåga att förbättra akustiken i byggsystem att testas. Installationsanvisningar ska finnas framme samtidigt som nya prototypskruvar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.