Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projekt Ljudskruven

Diarienummer
Koordinator Akoustos AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

De vanligaste metoderna för att lösa problem med störande ljud i byggnader är att göra väggar och bjälklag tjockare, att öka mängden isolering, att montera flera gipsskivor och/eller att bygga två väggar intill varandra. Kostnaden stiger och boendeytan vars värde är enorm, minskar. En ljuddämpande skruv, som i princip består aven främre gängad del och en skalle med ett fjädrande element mellan delarna, kan lösa problem med störande ljud på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Detta projekt har uppnått målet att gå från idé till en konkret prototypskruv som kan testas på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Den stora framgången med detta projekt är att vi faktiskt har: a) lyckats utveckla en produkt/konstruktion, b) utarbetat ritningsunderlag såväl för produkten som för produktion och c) tillverkat en prototypskruv som innehåller alla efterfrågade funktioner inom ramen för det komprimerade utrymme som finns till förfogande. Dessutom, d) har skruvens grundläggande egenskaper testats och då uppvisat förbluffande bra resultat. Därtill kan vi nu beställa 50 000 prototypskruvar för test hos kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på skruvens uppbyggnad, gängorna, gängan tillsammans med fjädern, en bits som kan skruva överdel och nederdel samtidigt och fjäderns egenskaper. Arbetet har drivits i nära samarbete med skruvtillverkare i Taiwan, leverantör i Sverige, fjädertillverkare i Sverige och Tekniska Högskolorna i Lund och Köpenhamn. Det finns nu en fungerande skruv som gör det möjligt att genomföra mer omfattande tester. Fungerande skruvar gör det också möjligt att knyta fler intressenter till vårt bolag inte minst finansiärer. Vi blickar in i framtiden med stor tillförsikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01772

Statistik för sidan