Projekt ´GoodGame´

Diarienummer 2012-02098
Koordinator BeeMobile Consulting AB - BeeMobile Consulting AB, Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 686 500 kronor
Projektets löptid juli 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har inte nått syftet att få en affärstransaktion fram till våren 2013 och vi räknar med att de skall ske så fort en fungerande prototyp finns tillgänglig. Vi har en klar handlingsplan för detta och en lista med potentiella kunder som vi har varit kontakt med och de vi kommer att kontakta under våren.

Resultat och förväntade effekter

Vi har inte sett några resultat eller förväntade effekter eftersom detta kräver en fungerande prototyp. De vi förväntar oss i ´Steg 2´ är positiva beteendeförändringar hos ungdomar och boende i lokalområden - dvs att göra ´rätt´ saker och inte ägna sig åt otyg.

Upplägg och genomförande

Vi har använt tiden effektivt och samtidigt tagit till oss de agila metoderna både för framtagning av koncept men även game design och implementation av server och klientmjukvara. Stort fokus har lagts på att följa tidsplan och budget men framför allt för att ha en stabil grund inför ´Steg 2´. Gamification är en stark trend under 2012 och det kommer att bli ännu tydligare under senare del av 2013. Det här är ett projekt som ligger rätt i tiden vad gäller teknik, kommersialisering och samhällsansvar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.