Projekt ABIS - Ny teknik för besiktning och dokumentation av betongskador

Diarienummer 2014-02833
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 72 928 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Mål för projektet har varit att ta fram ny teknik för besiktning, undersökning och dokumentation av svåråtkomliga och höga byggnader och konstruktioner med hjälp av fjärrstyrd flygande utrustning. I ett första steg utvecklas ABIS för den okulära besiktningen. Fokus ligger på framtagandet av referensbibliotek över betongskador, kopplat till bildhantering. I projektets förlängning ingår utveckling av teknik för preventiva och temporära skyddsåtgärder och reparationer med luftburna plattformar.

Resultat och förväntade effekter

Utförda flygningar har indikerat ett flertal områden där vidare tekniska utvecklingar och kompletteringar behövs bl.a. system där utrustningen kan erhålla fysisk kontakt med objektet. Patent har sökts och kommer att åtföljas av ett flertal ansökningar i kommande projektbildningar. Ett referensbibliotek över bilder på betongskador har framtagits. Kontakter har tagits med olika framtida användare av tekniken för bildande av referensgrupp.

Upplägg och genomförande

Ett flertal flygningar med efterhand modifierade utrustningar på höga torn, broar och andra skilda objekt har genomförts. Vid flygningarna har testats såväl digitala stillbildsfotograferingar som filmning, vilka i lagrats utrustningen med samtidig trådlös överföring till markbaserad enhet. Den trådlösa positioneringen av utrustningen har skett dels via direkt synkontroll dels via speciella realityglasögon som erhåller bild via utrustningens kameraenheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.