Project utvärdering av vård på distans för patienter ed respiratorisk funktionsnedsättning

Diarienummer 2012-04366
Koordinator SCANDINAVIAN INTENSIVE CARE AB - REMEO kliniken
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet : att utvärdera om man genom ett öppet, gott samarbete mellan den offentliga vården och privata näringslivet kan fylla ett stort sjukvårdsbehov med en klinik som ger anpassad vård med hög kvalité och effektivitet till den grupp mycket svårt utsatta patienter som kräver avancerad andningsvård och intensiv rehabilitering. Målet var att sammanställa en rapport över processen, innehållande vision, behov, krav(medicin-teknik, arbetsmiljö, vårdhygien, genus), patientfall, samt hälsoekonomisk analys i byggandet av denna klinik, tillgänglig för alla. Detta mål är uppfyllt .

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en ny vårdnivå för patienter som har ett stort vårdbehov pga att de kräver avancerad andningsvård samtidigt som de behöver intensiv rehabilitering. Denna vård utanför akutsjukhuset kan drivas med goda medicinska resultat i en patientsäker miljö, under förutsättning att vissa krav uppfylls. Dels till en lägre kostnad än inom intensivvården och dels genom avlastning av vårdavdelningarna där dessa patienter är mycket personalkrävande. Effekten blev att denna vårdnivå nu upplevs som ett nödvändigt komplement till akutsjukvården, i samarbete med dem.

Upplägg och genomförande

Projektet lades upp före start av kliniken för att kunna följa den operativa processen och hur väl visionen överensstämde med verkligheten i drift. Den medicinska sidan drevs av sjukvårdspersonal och den affärsmässiga sidan och lokaluppbyggnaden drevs av Linde Healthcare. Målet var att utvärdera om man kan få ett öppet, gott samarbete mellan den offentliga vården och privata näringslivet och fylla ett stort sjukvårdsbehov. Det gick väl, så genom en anpassad, effektiv vård åstadkoms en mer anpassad vård till ett för sjukvården lägre pris för dessa idag mycket svårt utsatta patienter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.