Programmet i innovationsjournalistik

Diarienummer
Koordinator Linnéuniversitetet - Linnéuniversitetet, Kalmar
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04294

Statistik för sidan