Programmering av snabba signalbehandlingsalgoritmer i högnivåspråk

Diarienummer 2018-04338
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 499 900 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Telekombranschens produkter utför i realtid massiva beräkningar som är av sådant slag att hårdvaruplattformar med vektorarkitektur är helt nödvändiga för att hålla givna tidsramar. Vi vill undersöka om maskinnära programmering av vektoralgoritmer kan ersättas av högnivåprogrammering genom att utvärdera kombinationen av moderna kompilatorers stöd för vektoralgoritmer med en banbrytande kombinatorisk optimeringsansats till kompilering. Målet är en metodik för programmering i högnivåspråk av signalbehandlingsalgoritmer med samma prestanda som i lågnivåspråk.

Förväntade effekter och resultat

Om det vore möjligt att uttrycka algoritmerna på en högre nivå utan att förlora prestanda, skulle man kunna ha en gemensam kodbas för alla målarkitekturer, såväl i produktion som för simulering. Ett lyckat projekt skulle därmed leda till stora förenklingar och besparingar, på kort och lång sikt, i utveckling och hantering av denna tjänstekritiska typ av mjukvara. Det skulle också bredda rekryteringsbasen för utvecklare, vilket skulle bidra till ökad jämställdhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på (a) kompilatorers förmåga att identifiera programkonstruktioner med potential för vektorisering och nya syntaxelement som stöder vektoroperationer; (b) ett deklarativt ramverk för kodgenerering, som bygger på att betrakta kodgenerering som kombinatorisk problemlösning. Vi kommer att ta fram testfall av signalbehandlingsalgoritmer skrivna utan lågnivåkonstruktioner. Dessa kommer att kompileras med olika kombinationer av ovannämnda tekniker. Den erhållna maskinkodens prestanda kommer att mätas på x86-hårdvara. Slutsatser redovisas i en rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.