Program för forskning om förbättningsarbete inom vård och omsorg VINNVÅRD

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Vårdalstiftelsen
Bidrag från Vinnova 50 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2006 - juni 2019
Status Pågående

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03639

Statistik för sidan