Program för forskning om förbättningsarbete inom vård och omsorg VINNVÅRD

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Vårdalstiftelsen
Bidrag från Vinnova 50 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2006 - juni 2019
Status Pågående