Progkom: MBI-Insiti

Diarienummer
Koordinator LEAD i Östergötland AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2003 - februari 2004
Status Avslutat