Produktplaceringstjänst för bloggare genom bildtaggning

Diarienummer
Koordinator MERCHII AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte/Mål: Målet med projektet var att vidareutveckla Merchii´s tjänst för att behålla vår position som den bästa tjänsten på marknaden för bildtaggning. Mål var också att genomföra affärsutvecklande aktiviteter och vidareutveckla PR och marknadsstrategin.

Resultat och förväntade effekter

Merchii har under projektets gång utvecklat sin produkt för att ge lika bra om inte bättre resultat via iPhone, iPad och Android. Merchii har även knutit nya kontakter i Europa och USA, samt påbörjat ett samarbete med en ledande aktör inom social marknadsföring.

Upplägg och genomförande

Merchii rekryterade en utvecklare med erfarenhet av att jobbat på Spotify och Google, besökte events och eventuella partners i Silicon Valley, samt påbörjade ett samarbete med ett bolag ledande inom social marknadsföring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.