Produktionsverifieringssystem för rullfalsning.

Diarienummer
Koordinator Svensk Verktygsteknik AB
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03488

Statistik för sidan