Produktionsprocesser för karosser i mixade lätta material - Fas 1

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB
Bidrag från Vinnova 13 769 999 kronor
Projektets löptid april 2005 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01948

Statistik för sidan