Produktionsprocesser för karosser i mixade lätta material - Fas 1

Diarienummer 2005-01948
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB
Bidrag från Vinnova 13 769 999 kronor
Projektets löptid april 2005 - december 2008
Status Avslutat