Produktionslokalisering och fabriksroller

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03585

Statistik för sidan