Produktionsklusterkonferensen 2014

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Produktionsklustrens årliga konferens - en mötesplats inom produktionsutveckling av världsklass.Ett högt deltagarantal med stort industriellt intresse har etablerat Produktionsklustrens årliga konferens som en viktig mötesplats för kunskapsspridning.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen har som syfte att sprida kunskap om det senaste inom produktionsutveckling. 2 dagar med intensivt kunskapsutbyte mellan alla olika aktörer inom området skapar en effektiv kunskapsspridning mellan industri och forskare.

Upplägg och genomförande

Arrangörer: Konferensen arrangeras av produktionsklustren tillsammans med ledande FoUorganisationer i Sverige där MG, Management Group, är sammanhållande. Två konferensdagar med något olika fokus, 1 dag med fokus tillverkningsprocesser och 1 dag med fokus produktionssystem, har visat sig fungera väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.