Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktion av biobaserade plast/kemikalier från bio-etanol.

Diarienummer
Koordinator SP PROCESS DEVELOPMENT AB - SP Process Development AB, Södertälje
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien syftade till att bygga ett konsortium som skulle ingå inom ett större BioInnovationsprojekt. Konsortium skulle etablera förädling av båda första och andragenerations etanol tillverkad i Sverige till högvärdiga produkter, till exempel BioPE eller BioMEG.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet lyckades inte att övertyga tillräckligt med industriella aktörer att satsa på projektet. Projektet som skrevs omfördelades i två olika projekt efter många projektmöte där olika konstellationer och samarbetsmöjligheter diskuterades.

Upplägg och genomförande

Projektet koordinerades av IVL. Det hölls många projektmöte där olika partners försökte bygga ihop konsortium för att täcka hela värdekedjan och identifiera gemensamma aktiviteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05088

Statistik för sidan