Produktframtagning och öppen innovation i ekosystem av inbyggda system

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att undersöka hur utvecklingen inom inbyggda system, som går mot möjlighet till uppkoppling och att dynamiskt lägga till mjukvarufunktionalitet, kan användas för ökad kundanpassning och öppen innovation. Projektet som är av förstudiekaraktär har väsentligen uppfyllt sina mål, som var att göra en fördjupad kartläggning av forskningsområdet samt planera för ett huvudprojekt. Detta har gjorts i nära samverkan med de industripartners som identifierats före och under projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är en kartläggning av forskningsområdet, samt en djupare analys av industrins behov och utmaningar inom detta. En effekt av detta har varit att identifiera ett antal typer av aktörer i ekosystemet, och att knyta kontakter med företag som representerar dessa roller. En ansökan om ett huvudprojekt har därefter utarbetats i nära samverkan med dessa företag. Därigenom är de förväntade effekterna av förstudien väsentligen uppfyllda.

Upplägg och genomförande

Projektets huvudaktiviteter har varit kartläggning, analys och syntes. I kartläggningen har omfattande genomgångar gjorts av forskningslitteraturen inom området. I analysen har en intervjustudie med 15 personer på 9 företag genomförts, för att identifiera aktörer, affärsmodeller, produktarkitekturer, och behov av process, metoder och verktyg, i ekosystemet. Syntesen har bestått i att dokumentera en övergripande bild av utmaningarna inom området, och sprida resultaten till deltagande företag, samt utarbeta en ansökan till ett huvudprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03782

Statistik för sidan