Produkt för Smart Grid för fjärrvärmesystem

Diarienummer 2014-03305
Koordinator ENERGY OPTICON AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - oktober 2014
Status Avslutat