Production Platform for Personalized Tissue-Engineered Transplants

Diarienummer 2017-02983
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla och industrialisera en generisk teknologiplattform för produktion av nästa generations individanpassade organ och vävnader för transplantation. Detta inkluderar utveckling av robusta och skalbara processer för de- och recellularisering, identifiera lämpligaste steriliseringsmetodik och utveckla protokoll för kvalitetssäkring och frisläpp av individualiserade vävnader/organ för transplantation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer fylla det gap som idag finns mellan pre-klinisk forskning och kliniska studier. Vi tar fram en teknologiplattform för skalbar produktion av individualiserade vävnader som ger möjlighet till ökad tillgång på transplanterbara organ. Med en kvalitetssäkrad industrialiserad process blir detta ett viktigt steg emot storskalig klinisk testning med efterföljande europeisk och globalt marknadsgodkännande för rutinmässig klinisk användning. Sveriges position inom avancerade terapier och translationell regenerativ medicin kommer på detta sätt att stärkas.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att jobba med en automatiserad process för framtagning av individualiserade vävnader. I detta ingår design av bioreaktorer för engångsanvändning och förberedelse för uppskalning och GMP produktion. Vi kommer att ta fram en validerad steriliseringsprocess för biologiska vävnader och release-kriterier för att få till en kvalitetssäkrad process med monitorering av DNA-innehåll och biomekanisk analys. Det finns också en strategi för riskanalys och bevakning av patenterbara lösningar under projektet samt hur resultatens skall spridas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.