Production of functional composite materials based on nano-technology (ProComp)

Diarienummer
Koordinator IONAUTICS AB
Bidrag från Vinnova 135 600 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03558

Statistik för sidan