Production of functional composite materials based on nano-technology (ProComp)

Diarienummer 2012-03558
Koordinator IONAUTICS AB
Bidrag från Vinnova 135 600 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Genomfört

Externa länkar

domain name as been reserved and parked