Producera effektiva prebiotika från vete

Diarienummer 2015-01850
Koordinator CARBIOTIX AB
Bidrag från Vinnova 491 500 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Projektet uppfyllde målet med att förstå marknaden, produktionsprocessen och relevanta lagkrav. Detta genomfördes genom att bekräfta målapplikationerna, skapa en lanseringssstrategi, en prispunkt, kostnad för sålda varor och beräkna bruttomarginalen. Projektet uppfyllde i helhet målet med att verifiera de möjliga positiva hälsofördelarna med AXOS. Dock uppfylldes inte helt det ursprungliga målet med att skala upp processen och distribuera produktprover. Diskussioner kommer göra det möjligt för företaget att skala upp produktionen av AXOS under de kommande två åren.

Resultat och förväntade effekter

Projektet bekräftade att Carbiotix behöver fokusera på tillämpningar för foder och personlig vård före tillämpningar för mat och kosttillskott. Projektet bekräftade även potentiella bruttomarginaler på uppåt 90%, när man använder en sidoström till etanol för att tillverka AXOS. Projektet bekräftade även ett marknadsintresse för att tillverka och distribuera AXOS globalt. Till sist så bekräftade projektet de potentiella hälsofördelarna med AXOS, med prebiotiska effekter som är upp till 10 gånger starkare och längre än ledande prebiotiska medel på dagens marknad.

Upplägg och genomförande

Vad gäller det första arbetspaketet som fokuserade på marknaden, processmodellering och lagkrav så utfördes samtliga aktiviteter. Vad gäller det andra arbetspaketet, som fokuserade på bättre förståelse för potentiella hälsofördelar med AXOS, så genomfördes alla aktiviteter. Vad gäller det tredje och sista arbetspaketet, som fokuserade på skalbarhet, verifiering av produktionsmodeller och förse produktprover, så genomfördes inte samtliga aktiviteter. Dock kommer pågående diskussioner med partners möjliggöra för företaget att accelerera uppskalning av AXOS.

Externa länkar

Carbiotix produces effective and unique prebiotics to improve the health and well-being of everyone

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.