Processledningsstöd för innovations- och samverkansförmåga

Diarienummer 2018-04793
Koordinator GOVERNO AB - GOVERNO
Bidrag från Vinnova 4 387 500 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att vidareutveckla & testa kvalitetssäkrade innovationsledningsinsatser i kommuner för att stärka resultat från idéslussatsningen & generellt stärka innovationsförmågan Mål Att ge idéslussarnas projektledning stöd & coachning för bättre utväxling Att ledningen i kommunerna får ökad förståelse & vidtar strategiska aktiviteter för stärkt innovationsförmåga Att VINNOVA fått möjlighet att pröva ny stödform till utvecklingsprojekt & byggt kunskap om detta är intressant modell Att projektdeltagare testat & vidareutvecklat kompetens & erbjudande kring innovationsledning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till att ytterligare förbättra resultaten från satsningen på idéslussar samtidigt som förmågan till innovation i organisationerna stärks på ett generellt plan. Ett paket av tjänster som kan spridas och användas i andra kontexter utvecklas. Dessutom förväntas projektet ge VINNOVA en god grund för att bedöma om denna typ av insatser kan vara värdefulla inom ramen för andra utlysningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs dec 18-dec 19. Inledningsvis utvecklas och preciseras koncept och insatser. Vidare fördjupas förståelsen för behoven i kommunerna för att matcha tjänster och behov. Målgrupper är lednings- och projektgrupper samt individer med innovationsroller. I projektet genomförs 5 olika tjänster som processtöd för ökad innovations- och samarbetsförmåga: utbildning i coaching av innovationsarbete, utbildning innovationsledning, analys och optimering av samverkan för innovation, analys av innovationsförmåga, stöd för utveckling av innovationsstrategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.