ProcessIT.EU

Diarienummer 2010-02892
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 1 050 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar